034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การจัดงาน “MOI Waste Bank Week”- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรม Kick – Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

วันที่ 4 เมษายน 2567 เมื่อเวลา  9.30 น. เทศบาลตำบลมาบแค นำโดย นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จัดงาน “MOI Waste Bank Week”- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะ1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยจัดกิจกรรม Kick – off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ  โดยดำเนินการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ สาธิตการรับฝากขยะรีไซเคิล และมอบสมุดบัญชีรับฝากขยะให้แก่สมาชิกธนาคารขยะ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม